Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Soạn bài thơ Sóng - XUân Quỳnh

SÓNG (Xuân Quỳnh)


MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn và niềm khao khát mãnh liệt về hạnh phúc của người phụ nữ trong tình yêu.

- Nắm được nghệ thuật kết cấu, xây dựng hình ảnh, ngôn từ và nhịp điệu của bài thơ

Soạn bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng số 2

I. Tìm hiểu chung
1. Tiểu dẫn

a. Tác giả

* Tác giả
- Sinh năm 1921 và mất 1988. Tên khai sinh là Bùi Đình Diệm. Bút danh là Quang Dũng. Quê ở Phượng Trì, Đan Phượng, Hà Tây.
- Xuất thân từ một gia đình nho học

Soạn bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng

I/ Tìm hiểu chung:

1.Tác giả : Quang Dũng (1921-1988)
- Tên thật là Bùi Đình Diệm.

- Quê quán Phượng Trì, Đan Phương, Hà Tây.

- Cuộc đời: Từng gia nhập quân đội, làm thơ, viết văn, biên tập viên nhà xuất bản

Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu

TÌM HIỂU BÀI "VIỆT BẮC" CỦA TỐ HỮU


MỤC TIÊU :
- Cảm nhận được một thời kháng chiến gian khổ mà anh hùng, nhất là nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc, với nhân dân, đất nước
- Nghệ thuật bài thơ đậm đà tính dân tộc, làm dạt dào thêm tình yêu quê hương đất nước trong tâm hồn mỗi người Việt Nam.

Soạn bài Các vị la hán chùa Tây Phương

Tác giả

Nhà thơ Huy Cận sinh năm 1913 tại Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu của "Thơ mới" với tập "Lửa Thiêng" (1940). Sau Cách mạng tháng Tám vừa làm cán bộ lãnh đạo Văn hoá – Văn nghệ, vừa làm thơ. Tác phẩm có: "Trời mỗi ngày lại sáng" (1958), "Đất nở hoa" (1960), "Bài thơ cuộc đời" (1963), "Những năm sáu mươi" (1968), "Chiến trường gần đến chiến trường xa" (1973),…
Thơ Huy Cận trước Cách mạng chất chứa nỗi vạn cổ sầu, sau năm 1945 dào dạt tình đời và niềm vui bát ngát. Thơ ông giàu nhạc điệu, hàm súc cổ điển và có màu sắc suy tưởng, triết lý.

Soạn bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi

I.GIỚI THIỆU :
1.Tác giả :

- Nguyễn Đình Thi (Sinh năm 1924 tại Luông Phabăng-Lào )

- Quê quán : Hà Nội

- Tham tham gia Hội Văn hoá cứu quốc khá sớm .Nguyễn đình Thi quê quán Hà Nội, nhưng sinh tại Luang Prabang, Lào, ngày 20/12/1924. Từ 1931 theo gia đình về nước, học tại Hải Phòng, Hà Nội. Năm 1941 tham gia Thanh Niên Cứu Quốc, 1943 tham gia Văn Hóa Cứu Quốc, bị Pháp bắt nhiều lần. Năm 1945, tham dự Quốc Dân Đại Hội Tân Trào, vào Ủy Ban Giải Phóng Dân Tộc. Năm 1946, là đại biểu Quốc Hội trẻ nhất, làm Ủy viên Thường Trực Quốc Hội, khóa I.

Soạn bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm số 2

ĐẤT NƯỚC
( Trích trường ca "Mặt đường khát vọng" của Nguyễn Khoa Điềm )


Bài liên quan:
Tìm hiểu đoạn trích "Đất nước" (Nguyễn Khoa Điềm)
Đất nước-Nguyễn Khoa Điềm
Những sắc màu thi ca trên dòng sông đất nước
Nét mới trong cảm nhận về bài "Đất nước" (Nguyễn Khoa Điềm)